Missie en visie

Missie
Van der Wel Rotterdam BV streeft ernaar om op een professionele manier haar afnemers te voorzien van kwalitatief goede producten. Ons bedrijf is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden, waarbij versheid en voedselveiligheid voorop staan.

Visie
De strategische doelstellingen van Van der Wel Rotterdam BV zijn erop gericht de continuïteit van de onderneming te waarborgen, haar concurrentiepositie te verstevigen en haar marktaandeel te vergroten. Ons streven is tevens het scheppen van werkgelegenheid en op een verantwoorde wijze een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociale leefbaarheid.